Công văn số: 284/PGDĐT-CNTT V/v: Tập huấn phần mềm quản lý trường học năm học 2019-2020

Thực hiện Công văn số 323/SGDĐT-KHTC ngày 23/04/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình về việc tăng cường sử dụng hiệu quả phần mềm đã được đầu tư, Phòng GD&ĐT phối hợp với Công ty Cổ phần MISA tổ chức tập huấn và hỗ trợ phần mềm quản lý trường học năm học 2019-2020.

Bài viết liên quan