Hoạt động chào ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12/2018

Hoạt động chào mừng 74 năm  ngày thành lập QĐND Việt Nam và ngày hội quốc phòng toàn dân 22/12/2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN TIỀN HẢI

Tin Hoạt động

Chào mừng 74 năm  ngày thành lập QĐND Việt Nam và ngày hội quốc phòng toàn dân 22/12/2018  tại Trường TH Thị Trấn Tiền Hải

 

Bài viết liên quan