HỘI NGHỊ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021, TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN TIỀN HẢI

HỘI NGHỊ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021, TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN TIỀN HẢI

    Hòa cùng các hoạt động nhiệm vụ của năm học mới, vào hồi 14h, ngày 07 tháng 10 năm 2020, Trường Tiểu học Thị trấn Tiền Hải tổ chức Hội nghị Xây dựng kế hoạch năm học 2020-2021 nhằm đánh giá quá trình hoạt động của toàn trường trong năm học qua đồng thời thảo luận xây dựng kế hoạch và đi đến thống nhất một số chỉ tiêu về các hoạt động: học tập, rèn luyện, quy chế làm việc,… của tập thể Hội đồng nhà trường.

    Trong Hội nghị các nội dung “Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCNVC năm học 2019-2020 và dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, các chỉ tiêu năm học 2020-2021”, Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021; được đồng chí Vũ Thị Xuyến –Bí thư Chi bộ- Hiệu trưởng thông qua.

    Các nội dung quan trọng khác như:  Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn và dự thảo kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2020-2021; Báo cáo kết quả thanh tra nhân dân nhiệm kì 2019-2020 và kế hoạch làm việc nhiệm kì 2020-2021 của Ban thanh tra.; Quy tắc ứng xử trong trường Tiểu học Thị Trấn Tiền Hải được đồng chí Hoàng Thị Thanh Hoa (Chủ tịch công đoàn), Hoàng Thị Hương (Trưởng Ban thanh tra nhân dân) lần lượt thông qua.

    Hội nghị ghi nhận không khí sôi nổi, thống nhất cao trong phần nội dung quan trọng: Đóng góp ý kiến xây dựng, thống nhất thông qua các chỉ tiêu đưa vào nghị quyết,… do đồng chí Vũ Thị Xuyến –Bí thư Chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường chủ trì.

    Sau 3 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ; tập thể Hội đồng Nhà trường đi đến thống nhất cao các chương trình của Năm học mới về việc thi đua xây dựng, đẩy mạnh mọi hoạt động, xây dựng phong trào thi đua xuyên suốt năm học, xây dựng mối đoàn kết nhất trí cao và hoàn thành công tác giáo dục năm học 2020-2021.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

        

 


 

Bài viết liên quan