TRƯỜNG TH THỊ TRẤN TẬP HUẤN SỬ DỤNG PHẦN MỀM SMAS CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

      Thực hiện Công văn Số: 378/PGDĐT-CNTT ngày 18/10/2019 của Phòng GD&ĐT huyện Tiền Hải về việc tập huấn cổng thông tin điện tử và hồ sơ điện tử năm học 2019-2020.

       Chiều thứ 4, ngày 30/10/2019 Chuyên môn trường Tiểu học Thị Trấn Tiền Hải tổ chức buổi tập huấn hướng dẫn sử dụng mềm SMAS cho Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên do đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt (Giáo viên tin học) hướng dẫn bồi dưỡng hổ trợ thêm và chi tiết hơn về sử dụng mềm SMAS .

        Thành phần tham dự buổi tập huấn là toàn thể CB-GV-NV trong trường.

CB-GV-NV tham gia tập huấn

        Nội dung tập huấn giúp cho CB-GV-NV hiểu rõ, nắm được nội dung hệ thống quản lý nhà trường qua phần mềm SMAS của Viettel; Biết được ích lợi của việc xây dựng hệ thống dữ liệu ngành, trường liên thông giữa các trường và các bậc học. Đồng thời nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, trong giáo dục học sinh.

      Tại buổi tập huấn CB-GV-NV được hướng dẫn cập nhật các thông tin cá nhân , cập nhận đầy đủ thông tin học sinh, cập nhận ghi nhận xét đánh giá học sinh, thẻ học sinh, công tác chủ nhiệm báo cáo kết quả học tập, cách in các loại hồ sơ : Sổ đánh giá, sổ chủ nhiệm, học bạ thẻ học sinh… các giáo viên được nghe hướng dẫn và làm trực tiếp dưới sự hướng dẫn của đồng chí Nguyệt và đã tự mình cập nhật thành công những thông tin cá nhân của giáo viên và của học sinh mình phụ trách. Sử dụng in các kết quả học tập, các loại hồ sơ.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt( Giáo viên tin học) hướng dẫn sử dụng mềm SMAS

Trao đổi về nội dung tập huấn

      Buổi tập huấn diễn ra nghiêm túc và đạt kết quả 100% CB-GV-NV biết sử dụng phần mềm SMAS.

     Dựa trên cơ sở phần mềm SMAS nhà trường sẽ thực hiện công tác quản lý nhân sự, học sinh cũng như chuyên môn của nhà trường tốt và hiệu quả hơn./.

Bài viết liên quan